Coaching

Zijn er gerichte vragen over persoonlijke en spirituele groei of zijn er tijdens een reading of healing groeithema’s aan de orde gekomen waaraan je intensief wilt werken, dan kan dit door persoonlijke begeleiding bij meerdere consulten.

Uitgangspunt voor deze begeleiding is het vergroten van zelfbewustzijn en zelfinzicht, het versterken van eigen stuurvermogen en het belang leren van leven vanuit eigen ervaring. Tijdens een orienterend gesprek wordt gekeken welke thema’s aan de orde komen. In de regel wordt na dit gesprek een plan opgesteld voor acht consulten. Vervolg hierop is mogelijk.

Methoden van werken zijn o.a. steunende en inzichtgevende gesprekken, energetische oefeningen, meditaties, gerichte visualisaties en zelf-healingoefeningen.

Duur consult: 1 uur. Kosten voor 9 bezoeken: € 540,-.

Coaching voor bedrijven, Arbo-diensten e.d:. € 90,- per uur ex. BTW